послуги :: фотогалерея :: клієнти :: контакти :: сертифікати +38 048 700-01-81
 
 
 

Програмне забезпечення

Нашою фірмою розроблено наступне програмне забезпечення:
- універсальна вагова програма, здатна працювати в статичному та динамічному режимі з автомобільними, вагонними та платформними вагами (WINDOWS);
- універсальна програма обліку транспорту, що зважується (WINDOWS);
- програми управління дозуючими системами та бункерними вагами (DOS,LINUX).
    Універсальна вагова програма є складовою ваг і служить для перетворення інформації, що надходить від аналого-цифрових перетворювачів або цифрових тензодатчиків у значення маси.
    Крім вимірювання маси в статичному режимі, програма дозволяє також здійснювати розпізнавання та зважування в динамічному режимі як залізничного, так і автомобільного транспорту. Розпізнавання та зважування залізничного транспорту здійснюється в широкому діапазоні швидкостей незалежно від кількості платформ ваг, напрями руху складу, розташування локомотива, числа осей вагона та кількості вагонів.
    Програма працює спільно зі стандартними обліковими програмами, такими як «1С-предприятие», «Lotus», «SAP» та інші.
    Програма обліку дозволяє:
- реєструвати зважування, зроблені у статиці чи русі,
- вносити різні реквізити,
- передавати інформацію до АСУ підприємства,
- зберігати введені дані,
- здійснювати обробку та перегляд інформації, що зберігається,
- видавати інформацію у вигляді різноманітних звітів.
    Програма управління дозуючими системами та бункерними вагами складається з двох частин
      Програма для керуючого контролера. Працює в одному з трьох режимів:
1.  безперервно-дискретного вимірювання величини матеріалу, що перевантажується;
2.  дозування заданої порції з кількох відвісів;
3.  точного дозування кожного відвісу.
Крім того, програма дозволяє вести внутрішній оперативний облік та обмін інформацією з АСУ верхнього рівня.
      Програмою керування дозаторами з комп'ютера оператора(WINDOWS).Може використовуватися у 2м та 3м режимах роботи.
    Результати роботи нашого програмного забезпечення на підприємствах постійно аналізуються та, при необхідності, вносяться доопрацювання. Це дозволяє гарантувати надійну та безперебійну роботу програмного забезпечення в реальних умовах виробництва.
    Можливе виконання індивідуальних замовлень щодо доопрацювання існуючого та розробки нового програмного забезпечення.
+38 048 700-01-81